Extensión de red monofásica de red de media tensión trifásica para FVTEMPERLITE

Extensión de red de media tensión trifásica y acometida subterránea a 13.8 kV e instalación de transformador tipo Padmounted de 300 kVA para FVTEMPERLITE

Cliente: Sr. Carlos López

Lugar: Av. Panamericana, Calpi, Riobamba.